Vi på GA Utbildningsservice utför certifiering enligt Arbetsmiljöverket krav. Med betoning på säkerhetsaspekten för att skapa en säker arbetsmiljö. Utbildningar genomförs antingen på Ert företag i Helsingborg, Kristianstad eller Lund med omnejd eller om ni så önskar i våra lokaler med våra maskiner

    Boka nu!