Företag

Välkommen till GPA Utbildningsservice

5 Anledningar att utbilda din personal

 • Skapa en tryggare arbetsplats.
 • Uppfyll Arbetsmiljöverkets krav på utbildning och tillstånd.
 • Minskar risken för skador på arbetsplats.
 • Mindre skador betyder mindre frånvaro.
 • Öka produktivitet med utbildad personal.

 • Varje år rapporteras nästan 100 000 skador och olyckor på svenska arbetsplatser.
 • Ungefär 31 000 av dessa arbetsplatsolyckorna ledde till sjukfrånvaro.
 • 41 människor avled till följd av olyckorna på sin arbetsplats.

Vill du skapa en säkrare miljö för dina anställda?

Vi hjälper dig med rätt utbildningar för din personal!

Visste du att Arbetsmiljöverket har krav på utbildning och tillstånd?

Läs mer här

I samarbete med:

            Vi på GPA utbildningsservice är även certifierade och utfärdar certifikat på

 • Mobila arbetsplattformar
 • Travers
 • Säkra lyft

 • Fallskydd
 • Brandfarliga Arbete
 • Ställning 2 till 9m

 • Motorsåg
 • Grävmaskin

Vi på GPA utbildningsservice är även certifierade och utfärdar certifikat på

 • Fallskydd
 • Heta Arbete
 • Motorsåg
 • Grävmaskin
 • Ställning>2m
 • Mobila arbetsplattformar
 • Travers
 • Säkra lyft