Kurser

Vi på GPA Utbildningsservice utför certifiering enligt Arbetsmiljöverkets krav. Vi arbetar med betoning på säkerhetsaspekterna för att skapa en säkrare arbetsmiljö åt alla.
Vi erbjuder utbildningar som kan genomföras både på ert företag eller i våra lokaler med våra maskiner vid önskemål.

Kurser

Vi på GA Utbildningsservice utför certifiering enligt Arbetsmiljöverkets krav. Vi arbetar med betoning på säkerhetsaspekterna för att skapa en säkrare arbetsmiljö åt alla.
Vi erbjuder utbildningar som kan genomföras både på ert företag eller i våra lokaler med våra maskiner vid önskemål.

Mobila Arbetsplattformar

Många olyckor inträffar vid arbete med mobila arbetsplattformar. Bristande kunskap och felaktig hantering är ofta orsaken. Med vår utbildning lär ni, eller era medarbetare, er att hantera mobila arbetsplattformar för att minska antalet olyckor/tillbud och onödigt slitage på material. Vi utbildar enligt SS-ISO 18878:2004 samt liftläroplanen LLP.

mobila2
mobila2

Mobila Arbetsplattformar

Många olyckor inträffar vid arbete med mobila arbetsplattformar. Bristande kunskap och felaktig hantering är ofta orsaken. Med vår utbildning lär ni, eller era medarbetare, er att hantera mobila arbetsplattformar för att minska antalet olyckor/tillbud och onödigt slitage på material. Vi utbildar enligt SS-ISO 18878:2004 samt liftläroplanen LLP.

Brandfarligt Arbeten

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med brandfarliga arbeten, exempelvis svetsning och skärning samt de som agerar som tillståndsansvariga för heta arbeten i Helsingborg, Kristianstad, Lund och andra delar av landet.

The movement of workers with protective mask welding metal.

Travers

För att få operera en traverskran behöver du ha någon form av traversutbildning. En traverskran är en typ av stationerad lyftkran som sitter fixerad på balkar i taket. Kranen är på så sätt inte flyttbar mer än vad balkarna tillåter, men erbjuder istället en pålitlig kran som kan lyfta mycket tungt. Traverskranar används ofta inom industri och produktion.

travers
travers

Travers

För att få operera en traverskran behöver du ha någon form av traversutbildning. En traverskran är en typ av stationerad lyftkran som sitter fixerad på balkar i taket. Kranen är på så sätt inte flyttbar mer än vad balkarna tillåter, men erbjuder istället en pålitlig kran som kan lyfta mycket tungt. Traverskranar används ofta inom industri och produktion.

Fallskydd

Fallskyddsutbildning för höghöjdsarbete. Att arbeta på höga höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Syftet med vår utbildning i fallskydd är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Fall-Arrest-Training

Säkra Lyft

Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Nästan alla olyckor och tillbud beror på okunskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.
Kontakta oss för att begära en offert!

Construction workers standing on concrete beam on height and placing truss lifted by crane
Construction workers standing on concrete beam on height and placing truss lifted by crane

Säkra Lyft

Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Nästan alla olyckor och tillbud beror på okunskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.
Kontakta oss för att begära en offert!

Motorsågsutbildning

Att arbeta med motorsåg omfattar många olika situationer med både enkla och mer komplicerade moment. För att undvika olycksrisker och onödig ansträngning är det viktigt att få kunskap om lämplig arbetsteknik för de olika arbetsmomenten och situationerna. Motorsågskörkort är ett krav från Arbetsmiljöverket. Arbetsgivare som inte följer reglerna måste betala sanktionsavgift.

motorsåg

Ställningsutbildning 2-9 Meter

Allmän ställningsutbildning motsvarar kraven för ställningar med arbetshöjden upp till nio meter. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, och säkerställa en trygg arbetsmiljö. Vi på GPA Utbildningsservice erbjuder denna kurs – kontakta oss för mer info!

ställningsbyggning
ställningsbyggning

Ställningsutbildning 2-9 Meter

Allmän ställningsutbildning motsvarar kraven för ställningar med arbetshöjden upp till nio meter. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, och säkerställa en trygg arbetsmiljö. Vi på GPA Utbildningsservice erbjuder denna kurs – kontakta oss för mer info!

Grävmaskin

Med denna utbildning och kompetensprov för grävmaskin säkrar du din maskinförarkompetens med sikte på yrkesbevis. Allt enligt de krav och riktlinjer som Arbetsmiljöverket och TYA ställer.

1294762967_4597735733-d90a152e95-b

Grävmaskin

Med denna utbildning och kompetensprov för grävmaskin säkrar du din maskinförarkompetens med sikte på yrkesbevis. Allt enligt de krav och riktlinjer som Arbetsmiljöverket och TYA ställer.

1294762967_4597735733-d90a152e95-b